Ranč Happy Hour, Krakovany

Happy Hour Ranch, Krakovany

Krásny jazdecký areál Ranch Happy Hour v Krakovanoch slúži na výcvik koní, usporadúvanie jazdeckých súťaží aj na uskladnenie krmiva.

Základné parametre montovanej haly

Lokalita výstavby Krakovany   
Účel stavby jazdiareň a kruhová jazdiareň na výcvik koní, sklad krmiva
Rozmery jazdiareň 34 × 80 × 3,5 m
Typ konštrukcie montovanej haly Ľahká oceľová konštrukcia UT

Opis montovanej haly 

Jazdecká hala

Jazdecká hala umožňuje usporadúvať preteky a sústredenia pre všetky disciplíny konského športu. Rozmer arény je 30 × 80 m. Po celej dĺžke haly je na jednej strane umiestnená tribúna pre cca 350 divákov.

 

Kruhová jazdiareň

S priemerom 14 m, bočná čistá výška 2,8 m, jazdiareň je priestorná s veľkým množstvom denného svetla, jeden diel 12-hranu tvoria vráta.

 

Hala pre sklad krmiva

Rozmer 10 × 30 × 3,5 m, tento rozmer senníka umožní pri kraji skladovať 3 balíky na sebe. Senník je vybavený strešnými turbínami a stenovými žalúziami s cieľom zaistiť cirkuláciu čerstvého vzduchu a tým minimalizovať kondenzáciu vlhkosti vnútri senníka. Vráta veľkosti 3,8 × 4 m umožnia zájsť traktoru do senníka.

 

Spojovací tunel – prístrešok

Tunel spája stajne a jazdeckú halu. Prechádza medzi kolotočom a kruhovou jazdiarňou.

 
  • stavba na betónovom podloží
  • jazdiareň: ľahká oceľová konštrukcia typu UT
  • sklad krmiva: ťažká oceľová konštrukcia typu AT
  • opláštenie PVC textíliou vo viacerých farbách
  • vráta, dvere, okná, odvetranie a vykurovanie
  • vnútorné osvetlenie, elektroinštalácia
  • tribúny, lambríny

Potrebujete poradiť?

Realizované haly

Nezáväzný dopyt