Zásady používania súborov cookie

Tento dokument opisuje, ako prevádzkovateľ webovej stránky POLAK CZ s.r.o. používa súbory cookie, keď používate naše webové stránky. Prevádzkovateľom webovej stránky je POLAK CZ s.r.o., IČO: 27505880, so sídlom Opatov 348, 569 12 Opatov. (ďalej aj ako „my“).

Vo veci ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@polakcz.cz.

Menovali sme zodpovedné osoby na ochranu osobných údajov, ktoré môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@polakcz.cz

1. Súbory cookie všeobecne

1.1 Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia pri prezeraní internetových stránok alebo aplikácií, ktoré umožňujú rozpoznať používateľa. Termín cookies používame aj ako skratku pre iné technológie, ktoré umožňujú zisťovať správanie používateľov na stránkach (napr. pixel).

1.2 Informácie uložené v súboroch cookie sa môžu týkať vašich zvykov pri prezeraní internetových stránok alebo môžu obsahovať unikátny identifikačný kód, ktorý umožňuje internetovej stránke rozpoznať vás pri ďalšej návšteve.

1.3 Súbory cookie môžeme deliť podľa ich životnosti:

1.3.1 Krátkodobé súbory cookie sa vymažú z prehliadača vo chvíli, keď ho uzavriete.
1.3.2 Dlhodobé súbory cookie zostávajú uchované v prehliadači aj po jeho uzavretí a vymazávajú sa v závislosti od ich nastavenia, tzv. lehota životnosti, alebo pokým ich ručne neodstránite.

1.4 Súbory cookie ďalej delíme podľa subjektu, ktorý ich vydáva:

1.4.1 Súbory cookie prvej strany vytvára priamo náš web a prevažne slúžia na správne fungovanie webových stránok.
1.4.2 Súbory cookie tretích strán sa ukladajú cez naše webové stránky, avšak. Tieto súbory cookie môže spracúvať a inak využívať tretia strana.

1.5 Každý súbor cookie, ktorý je v našej stránke zakódovaný, je súčasťou niektorej z nižšie uvedených služieb. Každá služba môže využívať rôzne množstvo súborov cookie, ktoré môžu mať rôznu životnosť. Väčšina súborov cookie má krátkodobú životnosť, avšak pre vašu prehľadnosť v tabuľke uvádzame vždy najvitálnejší súbor cookie z celej služby, teda ten, ktorý má najdlhšiu životnosť.

2 Súhlas s použitím súborov cookie

2.1 Ak nám dáte súhlas s použitím súborov cookie na našich stránkach, uložíme do vášho prehliadača informácie súvisiace s vašou návštevou, väčšinou vo forme súborov cookie. Ide najmä o informácie o vašich preferenciách, zariadení alebo o tom, čo ste si prezerali. Tieto informácie používame na to, aby sme náš web vyladili k vašej spokojnosti, na vytváranie relevantných marketingových kampaní a zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach.

2.2 Výnimkou sú súbory cookie nutné na fungovanie stránky. Na ich použitie nepotrebujeme váš súhlas a sú preto vždy aktívne.

2.3 Svoje nastavenie súborov cookie môžete vždy upraviť tu.

2.4 Pri poskytnutí súhlasu s uložením súborov cookie zároveň poskytujete súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytovateľom súborov cookie tretích strán. Niektorí z týchto poskytovateľov alebo ich partneri sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré nemusia poskytovať dostatočnú ochranu osobným údajov, najmä USA.

3 Nutné súbory cookie

3.1 Tieto súbory cookie sú nutné na správne fungovanie stránok, umožňujú vám pohyb po stránkach a zaisťujú správnu funkčnosť.

Názov Účel Spracované údaje Životnosť
Funkčné súbor cookie webových stránok
Poskytovateľ:
POLAK CZ s.r.o.
Zaistenie fungovania webových stránok Údaje o používateľovi a uložených položkách 14 dní

4 Funkčné súbory cookie

4.1 Funkčné súbory cookie pomáhajú našej stránke poskytnúť vám pohodlnejší zážitok z návštevy. Môžeme ich nastavovať my alebo poskytovatelia tretej strany, ktorých služby na stránkach používame. Ak súbory cookie nepovolíte, je možné, že niektoré alebo všetky tieto služby nebudú fungovať správne.

4.2 Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je základom spracúvania náš oprávnený záujem.

4.3 Funkčné súbory cookie, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Google maps
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba vám umožňuje nás pohodlne nájsť na priloženej mapke od spoločnosti Google. Súbory cookie uložené cez túto mapku nijako nevyužívame, tretia strana ich však môže ďalej využívať a analyzovať. Unikátne anonymizované ID návštevníka 1 rok
Google Fonts
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Táto služba nám pomáha správne zobrazovať texty a ich fonty na našej webovej stránke. Informácie zo súborov cookie nijako nevyužívame, tretia strana ich však môže ďalej používať a analyzovať. Unikátne anonymizované ID návštevníka 1 rok

5 Analytické súbory cookie

5.1 Pomáhajú sledovať počet návštevníkov a aj to, z akého zdroja prevádzka pochádza, čo nám umožňuje zlepšovať výkon stránky. Môžeme s nimi určovať, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré nie sú obľúbené, a zároveň sledovať, akým spôsobom sa návštevníci na webe pohybujú. Používame iba agregované údaje, z ktorých nepoznáme vašu identitu. Ak používame súbory cookie tretích strán, môže náš partner tieto informácie prepojiť s inými údajmi, ktoré o vás má napríklad preto, že využívate ich služby. Ak súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

5.2 Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je základom spracúvania náš oprávnený záujem. Ak však môže dôjsť k prepojeniu s údajmi nášho partnera, je právnym dôvodom súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu súboru cookie. Právnym dôvodom spracúvania v prípade používania služby Hotjar je váš súhlas.

5.3 Analytické súbory cookie, ktoré nájdete na našich webových stránkach:

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Google Analytics
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Služba nám pomáha získavať informácie o správaní používateľa na stránke. Informácie používame na získavanie štatistických informácií a zlepšovanie služieb. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky, časy a počty návštev, odkiaľ ste na našu stránku prišli, technické údaje o vašom zariadení, demografické údaje. 2 roky
  Google Analytics využíva konverzný kód Google Analytics s cieľom získavať štatistické informácie o efektivite našich reklamných aktivít na rôznych platformách, teda nielen v sieti Google. Cena a obsah odoslanej objednávky. 2 roky

6 Reklamné súbory cookie

6.1 Tieto súbory cookie môžu na našej stránke nastavovať partneri z reklamy. Môžu ich používať na vytváranie profilov o vašich záujmoch a podľa nich vám zobrazovať reklamy aj na iných stránkach. Neukladajú však vaše osobné informácie priamo, ale cez jedinečné identifikátory prehliadača a internetového zariadenia. Ak ich nepovolíte, bude sa vám zobrazovať na stránkach menej cielená propagácia.

6.2 Základom spracúvania osobných údajov na účely marketingu je súhlas, ktorý ste udelili pri povolení daného druhu súboru cookie.

6.3 Reklamné súbory cookie, ktoré nájdete na našich webových stránkach

Názov Účel Spracúvané údaje Životnosť
Google Ads
Poskytovateľ: Google Ireland Limited
Služba nám pomáha s nastavením reklamných kampaní, tak aby boli efektívne. Pomáha nám opätovne osloviť našich návštevníkov. Ak si u nás prezeráte nejaký produkt, môže sa potom reklama na naše produkty objavovať, keď navštívite webovú stránku, ktorá je súčasťou reklamnej siete Google IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na zisťovanie efektívnosti reklamy vyžívame aj súbory cookie Google Ads konverzný kľúč, ktorá slúži na analýzu tejto reklamy. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Sklik remarketing
Seznam.cz, a.s.
Služba zaisťuje identifikáciu zariadenia a následné marketingové oslovovanie na reklamných plochách vo vyhľadávači Seznam. IP adresa, unikátne anonymizované ID návštevníka, informácie o používaní našej stránky. 3 mesiace
  Na meranie efektivity reklamy používame konverzný kód Sklik. Cena a obsah odoslanej objednávky. 3 mesiace
Facebook remarketing
Meta Platforms Ireland Limited
Služba používa Facebook na poskytovanie rôznych reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Informácie o používaní našej stránky, záznamy o prezeraných kategóriách a produktoch, uskutočnenie nákupu 90 dní
Tlačidlo Facebook
Meta Platforms Ireland Limited
Umožňujú vám zdieľať obsah na sociálnej sieti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo Zdieľať, budete presmerovaní na sociálnu sieť Facebook, ktorá môže uložiť súbor cookie do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nijako nevyužívame. Zhromažďovanie informácií a ich použitie sa riadi podmienkami prevádzkovateľa. Informácie o používaní našej stránky 1 rok

7 Príjemcovia osobných údajov

7.1 Aby sme dosiahli maximálnu efektivitu webových stránok, využívame súbory cookie tretích strán. Vaše údaje môžu byť poskytované našim partnerom, ktorých služby prostredníctvom súborov cookie tretích strán používame. Títo poskytovatelia služieb môžu osobné údaje zo súborov cookie použiť na svoje vlastné účely podľa vlastných zásad spracúvania osobných údajov a sú tak ďalšími prevádzkovateľmi osobných údajov. Na ich spracúvanie osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

7.2 Ak ste registrovaným používateľom služieb daného poskytovateľa, môže tento poskytovateľ prepojiť informácie zo súborov cookie s informáciami, ktoré o vás má na základe vašej registrácie.

7.3 Zoznam poskytovateľov súborov cookie tretích strán:

Poskytovateľ Názov služby Odkaz na informácie o spracúvaní údajov zo súborov cookie poskytovateľa
Google Ireland Limited Google Analytics
Google Maps
Google Ads
Google fonts
https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
Seznam.cz, a.s. Sklik https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/personalizace-obsahu-a-reklamy/
Meta Platforms Ireland Limited Facebook Pixel
Tlačidlo Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

7.4 V ostatných prípadoch sú naši partneri poskytujúci služby na základe súborov cookie tretích strán našimi sprostredkovateľmi. To znamená, že títo poskytovatelia spracúvajú osobné údaje zo súborov cookie len v rozsahu našich pokynov.

8 Aké máte práva

8.1 Podľa právnych predpisov máte právo nás požiadať o to, aby sme vám poskytli informácie či vykonali niektoré operácie s osobnými údajmi.

8.1.1 Právo odvolať súhlas: Ak osobné údaje spracúvame s vaším súhlasom, môžete súhlas s ďalším použitím kedykoľvek odvolať.
8.1.2 Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme vaše údaje vymazali, napríklad ak ste odvolali súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo ak osobné údaje už nie sú nutné na pôvodný účel.
8.1.3 Právo na prístup: Máte právo na kópiu osobných údaje, ktoré o vás uchovávame, a na určité informácie o tom, ako ich využívame.
8.1.4 Právo na opravu: Ak sa domnievate, že sú informácie, ktoré o vás máme, nepresné, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu či zmenu.
8.1.5 Právo vzniesť námietku: Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu, ktoré vykonávame na účely oprávneného záujmu.
8.1.6 Právo na prenositeľnosť údajov: Ide o právo na poskytnutie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte, ktoré sa uplatní na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame s cieľom plniť zmluvu uzavretú s vami. S ohľadom na predmet podnikania našej spoločnosti bude toto právo aplikovateľné len obmedzene.
8.1.7 Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme prestali vaše osobné informácie využívať, napríklad ak sa domnievate, že osobné informácie, ktoré o vás uchovávame, nie sú presné, alebo ak sa domnievate, že nie je potrebné, aby sme vaše osobné informácie naďalej využívali.

8.2 Žiadosť môžete podať iba vy, poprípade váš splnomocnenec. Ak si nebudeme istí identitou žiadateľa, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, aby sme si vašu totožnosť overili.

8.3 Naša povinnosť žiadosti vyhovieť v niektorých prípadoch závisí od toho, na aký účel vaše údaje spracúvame. Niektoré práva je možné uplatniť len na určité účely spracúvania alebo existujú výnimky.

8.4 Svoje práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese info@polakcz.cz, zmeniť svoj súhlas s použitím súborov cookie môžete na tomto odkaze.

9 Účinnosť zásad

9.1 Tieto zásady sú účinné od 1. 1. 2022. Zásady môžeme meniť zverejnením nového znenia na našich webových stránkach.

Potrebujete poradiť?

Nezáväzný dopyt