• 24. 9. 2021

Typy montovaných halových konštrukcií

Oceľové konštrukcie haly sú vyrábané plne v súlade s normou ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v triede vyhotovenia EXC2 v spojitosti s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006 (certifikáty nájdete tu: technické parametre – stavebné povolenie).

Ľahké oceľové konštrukcie

Ľahké oceľové konštrukcie sú tvorené priehradovými rámami, vzájomne prepojenými v danej modulovej vzdialenosti. Základom rámov sú pásnice tvorené dutými profilmi príslušnej dimenzie, vypletené oceľovými rúrkami.

Jednotlivé rámy sú spojené v celok tvoriaci nosnú konštrukciu objektu a  pomocou základového profilu sa kotvia k podložiu. Tieto konštrukcie sú vhodné na opláštenie plachtou, trapézovým plechom či ich kombináciami alebo ďalšími materiálmi.

 

konštrukcia UT

Konštrukcia plne tvorená priehradovým rámom v tvare obráteného písmena U. Teda zvislá stena, prechádzajúca do oblúka. Najbežnejší a najekonomickejší typ konštrukcie.

 

konštrukcia AT

Konštrukcia plne tvorená priehradovým rámom so sedlovou strechou, teda klasický tvar, tak ako ho poznáme napr. z rodinných domov.

 

konštrukcia UTS

Konštrukcia vychádzajúca z typu UT, kde sú však zvislé priehradové časti rámu nahradené valcovanými oceľovými profilmi, ktoré menej zasahujú do vnútorného priestoru haly.

 

konštrukcia ATS

Konštrukcia vychádzajúca z typu AT, kde sú však zvislé priehradové časti rámu nahradené valcovanými oceľovými profilmi, ktoré menej zasahujú do vnútorného priestoru haly.

Ťažké oceľové konštrukcie

V prípade ťažkej konštrukcie je nosný skelet vo väčšine prípadov realizovaný z plnostenných oceľových valcovaných profilov, prípadne ich kombináciou s obdĺžnikovými profilmi. Tieto haly sú najmä vhodné na opláštenie sendvičovými panelmi či trapézovými plechmi.

Náterový systém

Náter predstavuje základnú ochranu pred pôsobením klimatických podmienok na oceľovú konštrukciu. Je realizovaný syntetickým systémom, ktorý je zvlášť prispôsobený pre oceľové konštrukcie vyrábané firmou POLAK CZ, v hrúbke stanovenej pre konkrétnu halu v závislosti od zatriedenia do protikoróznej kategórie C1 – C5 podľa normy ČSN EN ISO 1090-2+A1:2012 v súčinnosti s EN ISO 12944 a EN ISO 14713.

Zinkovanie

Zvýšená ochrana oceľovej konštrukcie, ktorá je výraznejšie namáhaná poveternostnými podmienkami či vnútornými klimatickými podmienkami danými využitím objektu, napr. skladovaným materiálom. Žiarový povlak zinku sa na oceľovú konštrukciu zhotovuje podľa EN ISO 1461:1999.

Protipožiarny náter

Vo zvláštnych prípadoch, keď sú kladené zvýšené nároky na požiarnu odolnosť nosnej konštrukcie, je realizovaný protipožiarny náter, tak aby konštrukcia týmto nárokom vyhovela.

Potrebujete poradiť?

Nezáväzný dopyt