• 24. 9. 2021

Výstavba montovaných hál

Za priaznivých poveternostných podmienok je stavba haly väčšinou otázkou niekoľkých dní. Budete prekvapení, ako rýchlo môže taký objekt vyrásť.

Štrkové lôžko

Najjednoduchší a najekonomickejší spôsob ako založiť halu je vytvoriť základy. Je vhodné pre ľahké montované konštrukcie typu UT, ktoré vďaka svojej konštrukcii a tvaru nemajú výrazné nároky na spodnú stavbu. V praxi ide o výkop po obvode haly, ktorý je vyplnený štrkom rôznej frakcie, hutneným po vrstvách a eventuálne preliaty cementovým mliekom.

Asfaltová a betónová plocha, cestné panely, zámková dlažba

V závislosti od koncepcie a celkových rozmerov haly môže byť na stavbu haly vhodná aj plocha, ktorá je už v mieste zamýšľanej výstavby.
Či už ide o existujúcu asfaltovú, alebo betónovú plochu, eventuálne aj plochu tvorenú skladbou cestných panelov či zámkovou dlažbou,
je, samozrejme, možné prikotviť halu priamo k nej (v závislosti od posúdenia únosnosti a rovinnosti plochy) a nie je potrebné tvoriť novú.

Betónové pásy/pätky

Betónové pásy/pätky sú najobjemnejšou formou spodnej stavby a sú vo väčšine prípadov potrebné na rozsiahlejšie stavebné zámery – teda veľké a ťažké haly. Veľkosť betónového pásu/pätiek je určovaná vždy na základe statického výpočtu danej oceľovej konštrukcie, respektíve na základe reakcií touto konštrukciou vyvolaných.

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prioritou pri každej našej činnosti, a to najmä v prípade stavby haly, kde sú pracovné riziká najvyššie. Pri stavbe haly sa tak dodržiavajú všetky opatrenia BOZP, a to v súlade s našimi internými predpismi, ako aj v súlade s internými predpismi investora. Takisto dôležité sú pre nás aj interné nariadenia týkajúce sa environmentálnej politiky.

Potrebujete poradiť?

Nezáväzný dopyt