Montované haly bez stavebného povolenia?

Montované haly bez stavebného povolenia?

Je alebo nie je potrebné stavebné povolenie na stavbu haly? Čo všetko treba vedieť a s čím počítať pred výstabou? Najdôležitejšie informácie ohľadom stavby montovaných hál.

Je na stavbu haly potrebné stavebné povolenie?

Toto je jedna z prvých otázok, ktorú si investori položia. Rovnako ako my sa stretávajú s niekoľkými verziami výkladu zákona zo strany stavebných úradov.

Skúsme si to teda stručne zhrnúť

Všetky naše produkty, či už ich nazveme montovanou halou, mobilnou halou, plachtovou či stanovou halou, veľkostanom, párty stanom, skladovou halou, sú podľa platných noriem a predpisov schválené a certifikované ako výrobok.

1) Výrobky plniace funkciu stavby

Je možné teda vychádzať z ustanovenia § 103 Stavebného zákona, ktoré nám umožňuje tú najjednoduchšiu a najrýchlejšiu cestu:

„§ 103 Stavby, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie.“

„16. výrobky plniace funkciu stavby vrátane základových konštrukcií pre ne;“

Citujeme vyjadrenie stavebného úradu vo veci inštalácie stanovej haly 15 × 40 /3,5 m:

„Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že nejde o stavbu, ale o výrobok plniaci funkciu stavby, ktorý je možné podľa ustanovenia stavebného zákona, § 103, ods. 16 a platného územného plánu .... umiestniť na požadovanom pozemku na územný súhlas. Vzhľadom na to, že ide o výrobok plniaci funkciu stavby, stačí iba umiestnenie výrobku a nebude ďalej požadované ohlásenie ani stavebné povolenie.“

2) Ohlásenie stavby

Druhou verziou, už trochu zložitejšou, je ohlásenie stavby podľa § 104 Stavebného zákona:

„§ 104 Jednoduché stavby, terénne úpravy a udržiavacie práce vyžadujúce ohlásenie.“

„(1) Ohlásenie stavebnému úradu vyžadujú – c) stavby do 300 m2 celkovej zastavanej plochy a výšky do 10 m, s výnimkou stavieb na bývanie, a haly do 1 000 m2 celkovej zastavanej plochy a výšky do 15 m, ak tieto stavby a haly budú najviac s jedným nadzemným podlažím, nepodpivničené a dočasné na obdobie najviac 3 roky; obdobie dočasnosti nie je možné predĺžiť.“

Trojročná lehota je podľa novely zákona striktne daná a nie je možné ju ako v minulosti predĺžiť. To znamená po troch rokoch stavbu haly odstrániť, či požiadať o stavebné povolenie.

3) Stavba haly – stavebné povolenie

Môžete, samozrejme, požiadať o vydanie stavebného povolenia a následne absolvovať kolaudačné konanie.

Pre stavebné konanie je nutná projektová dokumentácia – statický výpočet, zameranie, výkresová dokumentácia a vyjadrenie dotknutých orgánov – hasiči, hygiena, životné prostredie, správcovia inžinierskych sietí a pod.

Vždy však odporúčame konzultáciu a prerokovanie na miestne príslušnom stavebnom úrade, aby ste zistili, ako k tejto problematike daný úrad pristupuje, a do budúcna sa vyhli prípadným komplikáciám.

Sme pripravení vám pomôcť

Pre prvotné rokovanie so stavebným úradom vám poskytneme potrebné informácie – pôdorys a rez haly s konkretizáciou rozmerov, certifikát výrobku, typ opláštenia.

Ak máte záujem o nezáväznú kalkuláciu montovanej haly či ďalšie rady, tak, prosím, vyplňte náš nezáväzný dopytový formulár.

Ďalšie články z nášho blogu o halách

Prejsť na blog
Má vaše dieťa talent na motoristický šport? Vyskúšajte si to v športovej hale PRAGA ARENA.

Má vaše dieťa talent na motoristický šport? Vyskúšajte si to v športovej hale PRAGA ARENA.

Hovoria doma deti často o tom, že by raz chceli byť ako pretekári Jan Kopecký alebo napríklad Martin Prokop? Vezmite ich za slovo. Vyskúšajte s nimi motokáry v najmodernejšom a najväčšom špeciálnom areáli v Českej republike. Každú nedeľu v športovej hale Praga Arena s profesionálmi a profesionálne – v Karting Academy.

Prečítať si článok
Príbytok, nábytok, ...dobytok! Ako ustajniť hospodárske zvieratá v ekologickom poľnohospodárstve

Príbytok, nábytok, ...dobytok! Ako ustajniť hospodárske zvieratá v ekologickom poľnohospodárstve

Nie je bio, ako bio. Ekologické poľnohospodárstvo je definované mnohými pravidlami, ktoré určujú zloženie a pôvod krmiva, zásady zdravotnej starostlivosti o dobytok, celkovú ekologickú udržateľnosť farmy a v neposlednom rade aj spôsob ustajnenia zvierat. A práve tomu sa v článku pozrieme na zúbok, teda v našom prípade skôr na paznecht.

Prečítať si článok
Česká republika ako sklad a montážny závod Európy? Prefabrikované haly namiesto polí.

Česká republika ako sklad a montážny závod Európy? Prefabrikované haly namiesto polí.

Česká republika je známa ako srdce Európy. Je však aj jednou z hlavných tepien a bránou do strednej Európy. Jej geografická poloha evidentne ovplyvňuje aj pozíciu v priemysle. Je to už 30 rokov od zamatovej revolúcie v roku 1989, ktorej hlavným cieľom bolo vyrovnať sa európskym krajinám. Obrovské rozdiely sa iste rapídne znížili, ale aj tak sa Česi stále pokladajú za tak trochu chudobných príbuzných.

Prečítať si článok
Predchádzajúci Nasledujúce
Nezáväzný dopyt