1997

Pozastavenie prevádzky v dôsledku rozsiahlych povodní, likvidácia škôd na priestoroch a vybavení.

Potrebujete poradiť?

Nezáväzný dopyt